Home  > Laboratory > Members > Past members

2015


Shunta Abe

Wataru Ishigaki

Koji Unno

Yoshihiro Ootaki

Shibgo Kajiwara

Riku Kitamura

Akito Suzuki

Wataru Tanebe

Fumiya Meguro

Nakaoka Chad Shinji

2014


Sayoon Kim

Yuki Kadota

Moeko Kishi

Matsuri Sato

Yusuke Nakajima

Takahisa Noguchi

Hironari Higuchi

Taizan Morita

Naoto Yoshida

2013


Kenta Moriyasu

Jinguel Kim

Kohei Ichinashi

Yukihiko Ookawa

Yasuhisa Ootomo

Tadashi Kaneshiro

Takahiro Kawasaki

Takanori Kidachi

Yasuo Shibata

Yohei Fujii

2012


Ryota Ifuku

Toshihiro Shimakura

Tomoki Seki

Tatsuya Takahashi

Shun Tanemura

Tomoyuki Miura

Shinya Fukuzawa

Yumi Miura

2011


Katsufumi Inazawa

Tatsuhiro Urabe

Takuro Kobayashi

Yuta Tanaka

Wataru Hariu

Koichi Matsumoto

Tetsuro Matsumoto

Masaru Yano

Syoya Usuki

Masashi Hara

2010


Yusuke Ishiduka

Jun Enter

Ryo Shimizu

Takuya Tsuda

Kazumasa Nagamori

SoSohei Nishio

Tatsuya Miyaji

2009


Dugarjav
Tuvshin


Keigo Abe


Tatsuya Ishizaki


Tomoki Umetsu

Shohei Katakura

Kiminori Furukawa

Naoki Yamano

Hiroteru Yamanouchi

Kaori Yokoi

Hironori Sagawa

2008


Yusuke Ando

Taro Endo

Hiroki Kadono

Yuko Shimizu

Shintaro Hatanaka

Yuta Yao

Satoshi Ogino

Tatsuo Moriki